Energie

Als onderdeel van ons MVO-beleid heeft Viacon BCT voor het energieverbruik een eenvoudig doel gesteld om onze energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten. Onze benadering om dit doel te bereiken is het installeren van energiebesparende systemen en de aankoop van hernieuwbare energie voor onze fabrieken.

Klimaat

Het aanpakken van onze uitstoot van broeikasgassen is een belangrijk onderdeel van onze betrokkenheid. Viacon BCT berekent de uitstoot van broeikasgassen door haar organisatie met behulp van het Greenhouse Gas Protocol, waarmee we analyseren en rapporteren over onze CO₂-emissiereducties. Hieronder publiceren wij onze CO₂-footprint.